Hem­sideans­varig

Pet­ter Jakobsson

Namn: Pet­ter Jakobsson
Styrelse­up­p­drag: Hem­sideans­varig
Inrik­t­ning under studi­e­ti­den på Hvit­feldt­ska: Affär­spro­gram­met (3 år)
Exa­m­en­sår: Bör­jade Hvit­feldt­ska 2009. Stu­dent 2011
Favoritämne under gym­nasi­e­ti­den: Samhäll­skun­skap och prak­tisk affärsmetodik
Sys­sel­sät­tning: Stu­dent — Mas­ter of Sci­ence i Human-​Computer Inter­ac­tion and Design. Första året vid Uni­ver­sité Paris-​Sud (Paris) och andra året vid Kung­liga Tekniska Högskolan (Stockholm).
Rulla till toppen