Ordförande

Jan Håkans­son

Namn: Jan Håkans­son
Styrelse­up­p­drag: Ord­förande
Inrik­t­ning under studi­e­ti­den på Hvit­feldt­ska: Latin­lin­jen, halv-​klassisk gren
Exa­m­en­sår: Bör­jade Hvit­feldt­ska 1952. Realex­a­men 1957. Stu­dent 1961.
Favoritämne under åren på Hvit­feldt­ska: Språk och Historia
Sys­sel­sät­tning: Pen­sion­erad lärare, studierek­tor i Kungsbacka.
Övrigt: Anglophil. Aktiv inom Teater­his­toriska Sam­fun­det, Filosof­spexet i Göte­borg och Ordenssäll­skap (Göta PB). En av Tongån­gar­nes grundare.
Scroll to top