Års­bok­sredak­tör

Bo Eneroth

Namn: Bo Eneroth
Styrelse­up­p­drag: Van­lig ledamot och Årsboksredaktör
Inrik­t­ning under studi­e­ti­den på Hvit­feldt­ska: Allmänna lin­jen, social gren
Exa­m­en­sår: Bör­jade Hvit­feldt­ska 1955. Stu­dent 1964
Favoritämne under åren på Hvit­feldt­ska: Sven­ska (Modersmålet)
Sys­sel­sät­tning: Civilekonom, arbe­tat inom finans– och bank-​branschen. Bankdi­rek­tör, finan­schef Götaverken. Under många år bott i arbe­tat i Eng­land. Varit redak­tör för både Lyran (1960-​talet) och Mam­mon (lun­den­sisk student-​tidning). Redak­tör för Gamla Hvit­feldtares Års­bok från 2007.
Scroll to top